Contact Links Nepalese Law & Legal Materials Registry Justices General Information Home General Information
सर्वोच्च अदालत लगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाही सँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन Toll Free Number 1660-01-333-55 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
  २०७१ साल आषाढ २६ गते, बिहीबार || Thursday , 10th July, 2014


What's New

जनमुखी प्रशासन : अनुशासन र सुशासन

अधिबक्ता राजीब सिन्हा राजु वि. पशुपती क्षेत्र विकाश कोष, काठमाण्डौ समेत भएको ०६८-WO-१०१० को परमादेश को रीट निवेदनमा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दिपक राज जोशी र मननीय न्यायाधीश श्री गोपिन्द कुमार उपाध्यायको इजलासबाट २०७१-०३-१९ मा भएको आदेश।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सर्व साधारणका निमित्त जारी भएको लिलामी सूचना ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।१२ वार्ताद्वारा सवारीसाधन (मोटरसाइकल) बिक्री गर्ने सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी स्टेशनरी तथा अन्य सामान खरिद सम्बन्धी (सूचना नं ०७०-०७१)शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

रुपेन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०३।०६ मा प्रकाशित जिन्सी सामान लिलाम बिक्रि सम्बन्धि सूचना ।

दोलखा जिल्ला अदालतको आवश्यक्ता सम्बन्धी मिति २०७१।०३।०४ को सूचना ।

सर्वोच्च अदालतको छात्रवृत्ति सम्बन्धी मिति २०७१।०३।०६ को सूचना ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको तर्फवाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल निवेदक विरुद्ध दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान भएको पुनरावलोकन निवेदन सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलास वाट मिति २०७१।०३।०५ मा भएको आदेश ।

यस अदालत र मातहतका अदालतमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि लिइएको अन्तर्वाताको नातिजा प्रकाशनसम्बन्धि सूचना ।

झापा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दण्ड, जरीवाना , सरकारी विगोमा छुट दिने सम्बन्धी सूचना ।

दोलखा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दण्ड, जरीवाना , सरकारी विगोमा छुट दिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयमा ईमेल मार्फत पनि गुनासो, उजुरी, शिकायत एवम् सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सूचना


Download Nepali Font
[PCS NEPAL] [PCS NEPALI] [Shangrila Numeric] [Preeti] [Kalimati]

Download Nepali Unicode
[Nepali Unicode Romanised] [Nepali Unicode Tradtional]
जानकारी

अदालतका कर्मचारीहरुले CMS, LIC र E-Tracker लगायतका सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा निम्नानुसार गर्न हुन जानकारी गराईन्छ |

  • १. माथी रहेको  बटनमा Click गरि Portal मा प्रवेश गर्नुहोस |
  • २. Intranet Portal को बायाँ पट्टी रहेको Application Link मा Click गरी चाहिएको सफ्टवेरमा प्रवेस गर्नुहोस|
  • ३.सफ्टवेयरमा प्रवेश गर्नका लागी USERNAME तथा PASSWORD यथावत राखिएको छ |
  • ४.थप कुनै जानकारी चाहिएमा सूचना प्रविधि महाशाखामा (०१-४२१९८२५) मा सम्पर्क गर्नुहोस |

Daily Cause List
Weekly Cause List
Daily (Supplementary)
Decided Cases
Orders
Case Process Details
[District Court Causelists\Case Process]
[Special Court Causelists\Case Process]
[Appellate Court Causelists\Case Process]
[Constituent Assembly Court Causelists]

              

© Copyrights 2010 SUPREME COURT OF NEPAL.All Rights Reserved.
Web Mastered at IT Department, Supreme Court.
For any inconvenience and support contact IT Support Team (Ph. 01-4219825).