Contact Links Nepalese Law & Legal Materials Registry Justices General Information Home General Information
सर्वोच्च अदालत लगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाही सँग सम्वन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्वन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सिधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन Toll Free Number 1660-01-333-55 मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Supreme Court(Current)
Supreme Court(Retired Chief Justices)
Supreme Court(Retired Justices)

Retired Chief Justices
1. Mr. Hari Prasad Pradhan (2008/04/26 to 2013/02/07)
2. Mr. Anurudra Prasad Singh 2013/02/08 to 2016/03/15
3. Mr. Hari Prasad Pradhan 2018/08/29 to 2020/08/29
4. Mr. Bhagwati Prashad Singh 2020/12/27 to 2027/03/26
5. Mr. Ratna Bahadur Bista 2027/04/11 to 2033/04/22
6. Mr. Nayan Bahadur Khatri 2033/08/24 to 2042/08/25
7. Mr. Dhanendra Bahadur Singh 2042/08/26 to 2048/04/22
8. Mr. Bishwa Nath Upadhyaya 2048/04/23 to 2052/06/09
9. Mr. Surendra Prasad Singh 2052/06/10 to 2053/11/03
10. Mr. Trilok Pratap Rana 2053/11/04 to 2054/05/31
11. Mr. Om Bhakta Shrestha 2054/06/06 to 2054/12/30
12. Mr. Mohan Prasad Sharma 2054/12/31 to 2056/08/30
13. Mr. Keshav Prasad Upadhyaya 2056/09/01 to 2059/08/19
14. Mr. Kedar Nath Upadhyaya 2059/08/20 to 2060/10/07
15. Mr. Govinda Bahadur Shrestha 2060/10/08 to 2061/09/29
16. Mr. Hari Prasad Sharma 2061/10/01 to 2062/04/14
17. Mr. Dilip Kumar Poudel 2062/04/16 to 2064/05/22
18. Mr. Kedar Prasad Giri 2064/06/18 to 2066/01/24
19. Mr. Min Bahadur Rayamajhi 2066/01/25 to 2066/10/27
20. Mr. Anup Raj Sharma 2066/10/28 to 2066/12/12
21. Mr. Ram Prasad Shrestha 2066/12/13 to 2068/01/22
21. Mr. Khil Raj Regmi 2068/01/23 to 2070/10/28
22 Mr. Damodar Prasad Sharma
2070/12/28 to 2071/06/23
 
[Terms of use] [Privacy Policy] [Disclaimer]
© Copyrights 2008 SUPREME COURT OF NEPAL . All Rights Reserved.
Web Mastered at IT Division, Supreme Court.