शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४५२६ - परमादेश

भाग: ३४ साल: २०४९ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ४५२६    ने.का.प. २०४९ ()  अङ्क ४

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २५१५

आदेश भएको मिति: २०४९।३।११।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वा. नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष ५५ को देवीप्रसाद काफ्लेसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : का.न.पं. वा.नं. ७ चाबहील बस्ने वर्ष ५८ का टो.एन. शर्मा भन्ने प्रो.डा. तारानाथ शर्मासमेत

विषय : परमादेश

(१)    यस अदालतबाट जारी हुने परमादेश समेतका आज्ञा वा आदेश सिद्धान्तमा सार्वजनिक वा सरकारी काम कर्तव्य वा जवाफदेही भएका व्यक्तिहरुद्वारा नेप