शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १३५ - लेनदेन

भाग: साल: २०१८ महिना: कार्तिक अंक:

निर्णय नं. १३५                  ने.का.प.२०१८

फुलबेञ्च

का. मु. न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री

न्यायाधीश श्री नयन बहादुर खत्री क्षेत्री

ठा. नं. ४६

निवेदक      : जगन्नाथ उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : हरमणि आदि

मुद्दा : लेनदेन

(१)   बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीमा व्यहोरा साँचो भयाभन्ने बक्स भएकोमा निबेदकको निवेदन व्यहोरा नै झुट्टा भएमा दोहरिन नसक्ने । व्यहोरा साँचो भएमात्र दोहरिने ।

            निवेदकको निवेदन जिकिर ०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट भएको आदेश समेत हेरि बिचार गर्दा निवेदकको प्रस्तुत निवेदनमा हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी प्रमांगी धुलियो भन्ने लेखेको । व्यहोरा झुट्टा देखिएको भन्ने अत्तो लगाई नदोहरिने आदेश दिएको नभई दोहराई हेर्न पर्दैन । रिभ्यू हुन सक्तैन भन्ने मौकैमा प्रधान न्यायालय ऐन बमोजिम तोक आदेश भई सकेपछि सोही आदेशबाट नदोहरिने । फुलबेञ्चबाट हेरीन नसकिने भएकोले सूचना दिएको भन्ने सेक्रेटारीयटबाट लेखि आएको निवेदककै लेखबाटै देखिएकाले रिभ्यू हुन सक्तैन भनी ०१६।३।१३।२ मा आदेश भईसकेको देखिएकोबाट हुकुम प्रमांगी धुलियो भन्न समेत नसकी निवेदकको निवेदन मुख्य जिकिरहरू मुनासिब नभए नदेखिएको र आएका हुकुम प्रमांगी बमोेजिम व्यहोरा साँचो नभई यसबाट केही गर्नु पर्ने नदेखिंदा तामेलीमा राखी दिनु भनी २०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट आदेश भएको देखिएकोबाट शाही आदेश गजेट ईत्यादीको पुरा बिचार भई हुकुम प्रमांगी बमोजिम नै कारवाई भएकोमा पनि निवेदकले दिएको प्रस्तुत निबेदनपत्रमा माथी उल्लेख भए बमोजिम झुट्टा देखिने भन्ने अत्तो लगाई नदोहरीने आदेश दिएको र हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी इत्यादि ब्यहोराको जिकिर भएको देखिनाले निबेदकले श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा साँचो व्यहोराको निबेदन चढाएको नदेखिने ब्यहोरा साँचो भए मात्र दोहरिने बक्स भएकोले यसमा केही कारवाई गर्नु पर्दैन ।

(प्रकरण नं. १)

आदेश

      १.     यसमा प्रधान न्यायालय सिंगल बेञ्चका २००९।९।३०।३ का फैसला पछि वादी दावी बमोजिमको साँवा व्याज आसामी प्र. जगन्नाथबाट भरी पाउने ठहरी फैसला भएको । सो फैसला उपर दोहराई पाउँ भन्ने बारेमा निवेदक जगन्नाथले दिने भएको निवदेनमा हुकुम प्रमांगी धुलियो भन्ने समेत निवेदकको निवेदनको मुख्य जिकिरहरू मुनासिब नभए नदेखिएको र हाल भई आएको हुकुम प्रमांगीमा व्यहोरा साँचो भए आघिका हुकुम प्रमांगी बमोजिम गर्नु भन्ने भएको उक्त लेखिएको व्यहोराबाट निवेदकको बिन्ति चढाई साँचो देखिन नआएकोले यसबाट केही गर्नु पर्दैन । तामेलिमा राखी दिनु भन्ने समेत २०१७।३।२९।३ मा सर्वोच्च अदालत फुलबेञ्चबाट आदेश भएको बिन्तिपत्रमा प्रमांगी धुलियो भन्ने लेखेको व्यहोरा झुट्टा देखिएको भन्ने अत्तो लगाई नदोहरिने आदेश दिएको हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी यसरी दुखः पाउँनु सारै अपसोचको कुरा हो । यो मुद्दा दोहराई हेरी जाहेर गर्नु भन्ने प्रमांगी पाउँ भन्ने समेत निबेदकको निबेदनमा यसमा व्यहोरा साँचो भए दोहराई ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने २०१७।८।१२।१ मा हुकुम प्रमांगी भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा निबेदक पं. जगन्नाथ राखी निज तर्फका बिद्वान वकिल एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीले गर्नु भएको बहस सुनी निबेदकको निबेदन जिकीर र ०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट भएको आदेश समेत हेरी बिचार गर्दा निबेदकको प्रस्तुत निवेदनमा हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेट वास्ता नराखी प्रमांगी धुलियो भन्ने लेखेको व्यहोरा झुट्टा देखिएको भन्ने अत्तो लगाई नदोहरीने आदेश दिएको नभई दोहराई हेर्न पर्दैन रिभ्यू हुन सक्तैन भन्ने मौकैमा प्रधान न्यायालय ऐन बमोजिमको तोक आदेश भई सकेपछि सोही आदेशबाट नदोहरिने फुलबेञ्चबाट हेरीन नसकिने भएकोले सूचना दिएको भन्ने सेक्रेटारीयटबाट लेखी आएको निबेदककै लेखबाटै देखिएकाले रिभ्यू हुन सक्तैन भनी ०१६।३।१३।२ मा आदेश भईसकेको देखिएकोबाट हुकुम प्रमांगी धुलियो भन्न समेत नसकी निबेदकको निवेदन मुख्य जिकीरहरू मुनासिब नभए नदेखिएको र आएका हुकुम प्रमांगी बमोजिम व्यहोरा साँचो नभई यसबाट केही गर्नु पर्ने नदेखिंदा तामेलीमा राखी दिनु भनी २०१७।३।२९।३ मा फुलबेञ्चबाट आदेश भएको देखिएकोबाट शाही आदेश गजेट इत्यादिको पूरा बिचार भई हुकुम प्रमांगी बमोजिमनै कारवाई भएकोमा पनि निबेदकले दिएको प्रस्तुत निबेदनपत्रमा माथि उल्लेख भए बमोजिम झुट्टा देखिने भन्ने अत्तो लगाई नदोहरिने आदेश दिएको र हुकुम प्रमांगी शाही घोषणा गजेट समेत वास्ता नराखी इत्यादि व्यहोराको जिकीर भएको देखिनाले निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराजका हजुरमा साँचो व्यहोराको निवेदन चढाएको नदेखिने व्यहोरा साँचो भए मात्र दोहरिने प्रमांगी बक्स भएकोले यसमा केही कारवाई गर्नु पर्दैन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत् २०१८ साल श्रावण ३ गते रोज ३ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु