शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ३५८ - घुस खाने खुवाउने गरी झुट्टा बके जालसाज गरे भन्ने

भाग: साल: २०२३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. ३५८           ने.का.प. २०२३

फुल बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवती प्रसद सिंह

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री

२०२१ सालको फौ.फु.नं.६७

निवेदक      : देवी माया श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : पद्मनारायण श्रेष्ठ समेत

मुद्दा : घुस खाने खुवाउने गरी झुट्टा बके जालसाज गरे भन्ने

(१)   घुस खायो र कर्जा खाने मानिस हो भन्ने कुराको सबुद सो खायो, त्यस्तो मानिस हो भन्नेले पुराउनु पर्ने ।

            कृष्णबहादुर समेतले घुस लिएको र उमाकान्तले इन्द्रनारायणको दाजु बाबुसँग कर्जा खाएको समेत सबुद पुर्‍याउन नसकेकी र उमाकान्त आफू वादी खडा भई करणी गर्भ टाउकेको हो भन्ने पोल उजुर गरेको नभई देवीमायाको करणी गर्भ टाउकेको हो भनी बकपत्र गरेकोलाई झुट्टा पोल गरेको भन्न पनि नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   अरुको सिक्लौटमा लागी रूपैया समेतको प्रलोभनमा परि नगरे नभएको कुरा गरे भएको भनेमा जालसाज गरेको ठहर्ने तिमीलाई केहि हुँदैन भनी कृष्ण दास श्रेष्ठले कागज गरी दिएको हुनाले म केही नजान्ने लाटो सुधो मानिस भई अड्डामा गई नमालुम के के कागजमा हो सहीछाप गरी दिएको हुदे वीमायालाई मैले करणी गरेको छैन भन्ने समेत १९।२।८।२ को दर्खास्तसाथ कृष्णदासले गरी दिएको भन्ने १०।९।२।४ रर्नी को घर छोप्राक मा बराबर महिनाको कागज पेश गरेको त्यसमा देवीमायाको गर्भ जातकको नुवारान गर्न निज टाउके भन्ने भीम नारायणले प्रतिवादी जोडी पेरवी गर्ने र प्रतिवादी जोडने काम गरी सकेपछि कृष्णदासले पद्म नायायनबाट निज टाउके भन्ने भीम नारायणले रु.३०० दिलाई दिन समेत शर्त लेखिएको सो कागज पद्मनारायणको सल्लाह समेतबाट कृष्णदासले गरी दिएकै र देवी मायाको गर्भ जातक गोविन्द भन्ने इन्द्रनारायण समेत ठहरी न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दापटि आजै यस बेञ्चबाट फैसला भएकोले आफूले वादी देवी मायाको करणी नगरेको कुरामा पद्मनारायण इन्द्रनारायणको जाल खामसमा लागी न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा म्यादमा हजारै नभई गुजारेको र उक्त कागजमा लेखिएको शर्तबमोजिम रु.३० आफूले पाउने लालचाबाट देवीमायाको करणी मैले गरेको भनी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी दिएको समेत प्रष्ट हुन आएको हुँदा यस स्थितिमा निज टाउके भन्ने भिम नारायणले देवीमायाको करणी गरेको रहेछ भन्न समेत मिलेन । तसर्थ, उक्त कारणहरुबाट देवीमायाका गर्भजातक टाउके भन्ने भिमनारायणको नठहराएको समेत अपील दोश्राको अ.ख.दोयराजको राय पर्चा मनासिव र निज टाउके भन्ने भिमनारायण प्रतिवादी इन्द्रनारायण र पद्मनारायण समेतको जालखाम समालागी देवीमायाको करणी मैले गरेको भनी झुट्टा प्रतिवादी दिएको समेत ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. १२)

फैसला

      १.     इन्द्र नारायणसँगको न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिवादीका साक्षी ७ जना र पेटवोलीको टाउके नेवार वादीको साक्षी जीतबहादुर समेतले साँचो कुरा नबकी १०।४।२० गते बिहान ६ वजेको टायममा पद्मनारायणले जितबहादुर समेत ७ जना साक्षी लिई गोर्खा पोखरी चोक चाहान चौतारामा बसी ईज्जत जाने भो भारु.२ का दरले घुस दिन्छु भनी दिने, पद्मनारायण भई ०८ साल कार्तिक महिनामा नेपाल गएका ईन्द्र नारायणलाई भाद्रमा भएको हो । इन्द्रनारायणको करणी गर्भ होइन संख्या लाग्दैन भनी बकेको, टाउके नेवारको हो इन्द्र नारायणको होइन भन्ने टाउकेले पहिले टासेको म्यादमा हाजिर भई बयान गर्नुपर्ने जालखाममा लागी हाजिर नभई गुाजारी बसेको, उमाकान्तेले किटान गरेको, टाउकेसँग भेट घाटै नभएको भई करणी लिनु दिनु भएको होइन बिग्रेको छैन, पद्मनारायणको जालसाजबाट घुस खाई मुद्दा बकेमा र म्याद गुजारेमा झुट्टा करणी पोल गरेमा समेत सजाय गरी बकपत्र बदर समेत गरी पाउँ भन्ने देवी मायाको फिराद ।

      २.    टाउके नेवारसँग बराबर आउनु जानु भेटघाट हासख्याल ठट्टा मस्करी वादीको भईरहेको देखिरहेकै र ०८ साल भाद्रमा ईन्द्रनारायण नेपाल गएको घर नआएको सकली कुरा भने बकेको हुँदा झुट्टा उजुर गरेको भन्ने समेत पद्मनारायण समेत ९ जनाको र मेरो सखेत माईजु दत्त नेवारानीको घर छोप्राकमा बराबर महिनाको १,२ पटक जाने आउने गर्थे वादीसँग बोलचाल जानपैचान र उमेरको अवस्थाले जात घटी बढी नपर्ने करणीको आशय थियो । माल चौथी ०८ साल भाद्रमा हो करणीको आशयमिली करणी लिनु दिनु भईसकेपछि रज भएको ६।९ दिन भो गर्भ रहेको गर्ने भन्दा घर लैजाउला भनेको थिए । पछि माईजु पुर्‍याउन जाँदा पनि भेट भई करणी लिनु दिनु भएको त्यसपछि भेट्न भएको गर्भ ईन्द्रनारायणको देखाई नालेस गरेकोमा बेईमानी ठानी म्याद गुजारेको हुँ । ईन्दनारायण समेतको जालसाजीमा लागी म्याद गुजारेको होईन वादीले अरूलाई पनि करणी लिनु दिनु सक्ने नै हुनाले को कसलाई करणी दिई गर्भ रहेको हो मलाई थाहा नभएकोले वादी झुट्टा हो भन्ने समेत टाउके नेवार साक्षीहरूले कस्तो बके थाहा छैन । ०८ साल भाद्र महिना देखि नेपाल गएको वादीको करणी गर्भ मेरो होइन टाउकेको हो होइन निरोपण हुने छ । उमाकान्तसँग लेनदेन कारवाही छैन टाउके जालखाममा लगेको होइन मेरै अरोट मानि पद्मनारायणले घुस दिएको होइन भन्ने समेत ईन्द्रनारायणको प्रतिवादी ।

      ३.    बिना सबुद घुस लिनु दिनु गरेको रहेछ भन्न मुनासीव नभएको ०८ साल भाद्र चौथीको दिन सुर्यविनाएक गणेशको दर्शन गर्न गएको इन्द्र नारायणलाई देखेको भनी माष्टर गोपाल समेत ४ जनाले बकेकोे देखिएको ईन्द्रनारायणको बाबु दाजुसँग उमाकान्तले कर्जा लिएको र साथलागी हिडेको सबुद गुजार्न नसकेको, एकाको करणी एक तिर भनी जालसाज गरेको रहेछ भन्ने नभएको, साक्षीहरूले घुस खाएका नठहरेकाले निजहरूको बकपत्र कायमै हुने भएबाट ईन्द्रनारायण वादीसँग करणीमा बिग्रेको रहेछ भन्न नहुने भाद्र तिजपछिको करणी गर्भ भन्ने भनाइ सो दिनु सुर्यविनाएक गएको भनी ४ जनाले बकेको सर्जमिन २२ जनाले टाउकेको करणी भनीलेखेकाले ईन्द्र नारायणलाई झुट्टा पोल गरेको समेत देखिने हुँदा वादीको पोल उजुर झुट्टा ठहर्छ भन्ने ०२२।६।२६।४ को प.२ नं.अदालत को फैसला ।

      ४.    प्रमाण परिवन्द बाट खासै ईन्द्रनारायणको करणी गर्भ ठहर्ने मा टाउकेको करणी गर्भ ठहराएको समेत हुँदा शुरु ईन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादीको अपील ।

      ५.    न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा भएको फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाणबाट ईन्साफ शुरुको मनासिव छ भन्ने समेत अपील दोश्रोका हाकिम ना.सु.झपट सिंको फैसला र बुझिएका पकनाजोल नयाँबजार को सरसजमिन मध्ये राम विक्रमले र हिराबहादुरले वादी देवी माया प्रतिवादी ईन्द्र लालको नयाँ बजारको घरमा आई बसेको देखेका थियौं भनी किटान साथ वकि लेखी दिएको समेत प्रमाणबाट वादीको करणी गर्भ ईन्द्रनारायणको ठहर्छ टाउके भन्ने मिभनारायणको ठहर्दैन भन्ने समेत अपील दोश्राको का.अ.ख.दोजराज को राय पर्चा ।

      ६.    टाउकेको करणी गर्भ भए ईन्द्रनारायणलाई देखाउनु पर्ने अवस्था कारण नभएको यो कारणबाट झुट्टा पोलेकी हो भनी कुनै किसिम को सबुद प्रमाण ईन्द्रनारायणले दिन गुजार्न नसकेको समेतबाट प्रेतवादीका साक्षी ७ जना र पेटबोलीको टाउके नेवार जितबहादुरसमेतले साँचो नबकी जालपछि पञ्च गर्ने गराउने गरेका देखिएको समेत हुँदा अपील का हाकिम को इन्साफमा चित्त बुझेन भन्ने वादी देवीमायाको र अपील को अ.ख.ले गरेको राय पर्चा उपर चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीहरूको अपील ।

      ७.    अपीलमा राय बाझी भएको टाउकेको करणीबाट गर्भ रहेको भन्ने कुराको पक्का सबुद नआएको घरको काम लगायता सावीतै सरर्जमिनले ईन्द्रनारायण उपर पुरा प्रमाणदि लेखेको टाउले इमाइजु लिन जाँदा करणी गरेको हो भन्ने मनासिव नपर्नाले समेत प्र.टाउके र जितबहादुरलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने मध्यामाञ्चल उच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०१७।८।७ को आदेश ।

      ८.    घुस लिनु दिनु गरी झुट्टा बके बकाए टाउके उमाकान्तले जालसाजमा लागी झुट्टा बके, जालसाज गरेकै हो भन्ने सबुद प्रमाण वादी देवीमायाले केहि पनि गुजार्न नसकेकी र गाउँका सरजमिन २० जनाले इन्द्रनारायण कै करणी शंका गरी बके भनी ती बक्ने होमनाथ समेतका सरजमिन प्रमाणमा आईरहेका निज होमनाथ समेतसँग ईन्द्रनारायणको बाबु छेत्रनारायण दाजु पद्मनारायणसँग परसपर मुद्दापरी ईवी अदालत भएका झगडिया देखिएका र पक्नाजोलका २ जना राम विक्रम हिराबहादुरले ०८ सालमा वादी ईन्द्रनारायणको घरमा देखेको भन्छन तापनि निज वादी देवी मायाले वादीमा ईन्द्र नारायाणको १९१ नं.को घरमा आई बसे भन्ने र निजै ईन्द्र नारायाण उपर दिएको माना चामल भराई पाउँ भन्ने निवेदनमा १५।७२ नं.को घरमा बस्ने भनी लेखेकीबाट इन्द्रनारायण कै घरमा देखेका भई ति पक्नाजोलका २ जनाको बकाई पनि नमिलेको र ईनै वादी देवी मायाको र प्र.इन्द्र नारायणको न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पनि आजैको मितिमा टाउकेकै करणी विर्जेबाट गर्भ रही जातक पैदा भएकोले निजैले न्वारान गर्नुपर्ने समेत ठहरी छिनिएको समेत हुँदा घुस खाई झुट्टा बके बकाएको समेत नठहर्ने बादीको झुट्टा उजुर ठहर्छ भनी त्यसतर्फसम्म शुरुको सदर गरेको अपील दोश्राको हाकिम फैसला मनासिव ठहर्छ अ.बि.दोजराजको राय पर्चा गल्ती र सिंगलबेञ्चका राय मनासिव नभएको र न्वारान गराई पाउँ भन्ने यो मुद्दामा वादीको दावी नै नभएको र न्वारान गर्ने कुरा जालसाजी मुद्दामा निर्णय गर्ने कुरा नभई न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा नै ठेगाना लगाउनु पर्नेमा यसै मुद्दाबाटै निर्णय गरी दिने गरेकोसम्म गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चबाट भएको ०१८।९।२९।६ को फैसला ।

      ९.    सोउपर चित्त बुझेन । दोहर्‍याई पाउँ भन्ने वादी देवीमायाको निवेदन परेकोमा न्यायीक समितिबाट मुख्य न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुल मुद्दामा दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी आजै श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा सिफारिस जाहेर गर्ने पर्चा भएकोले सोही सम्बन्धको यो मुद्दा पनि दोहर्‍याउने आदेश बक्सनु पर्ने भनी ०२१।१२।२।२ मा सिफारिस गरेको जाहेर हुँदा श्री ५ महाराजधिराजबाट नेपालको संविधान को धारा ७२ (ख) अनुसार उक्त मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हुकुम बक्सेको छ भनी मौसुफका प्रमुख सचिवालयबाट ०२१।१२।२५।४ मा लेखी आएको हुकुम प्रमांगी ।

      १०.    बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगीको ब्यहोरा पेश हुँदा न्वारान गरी दिएन भन्ने मुद्दामा यिनै निवेदीकाले चढाएको निवेदनमा दोहर्‍याई दिनु भन्ने हु प्र.भई आजका मितिमा आदेश समेत भएकाले सोही सम्बन्धको यो मुद्दामा पनि बक्स भई आएको हुँ । प्र.बमोजिम गर्ना निमित्त लगतमा दर्ता गरी दुवै पक्ष राखी नियमबमोजिम एकै साथ फुल बेञ्चमा पेश गर्नु र यसको अन्तिम निर्णय भएपछि त्यस्तो निर्णयका दुई २ प्रतिलिपी जाहेर गर्न श्री ५ महाराजधिराजको प्रमुख सचिवालय राजदरवारमा रजिष्ट्रार अफिस मार्फत पठाई दिनु भन्ने मा.न्या.श्री प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट ०२१।१२।२९ मा आदेश भएको ।

      ११.    यसमा तारेखमा रहेको पक्षहरू रोहवरमा रही २३।१०।२५।३ मा पेश भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पट्टी साक्षी बक्दा कृष्णबहादुर, फत्तेबहादुर, श्री लोकबहादुर, गणेशनारायण, मुक्तिनारायण, चेतनारायण, जितबहादुर समेतलाई पद्मनारायणले रु.२ का दरले घुस दिई लिई झुट्टाबके बकाएका भन्ने र उमाकान्त प्रतिवादी इन्द्रनारायणको दाजु बाबुसँग कर्जा लिए खाएको साथ लागी हिडने मानिस हुँदा देवीमायाको करणी गर्भ टाउके नेवारको हो भनी किटान साथ बकपत्र गरी झुट्टा पोल गरेको भन्नेतर्फको वादी दावीका हकमा कृष्णबहादुर समेतले घुस लिएको र उमाकान्तले ईन्द्र नारायणको दाजु बाबुसँग कर्जा खाएको समेत सबुद पुर्‍याउन वादीले नसकेकि र उमाकान्त आफू वादी खडा भई करणी गर्भ टाउकेको हो भन्ने पोल उजुर गरेको नभई देवीमायाको करणी गर्भ सम्बन्धकै मुद्दामा साक्षी बक्दा करणी गर्भ टाउकेको हो भनी बकपत्र गरेकोलाई झुट्टा पोल गरेको भन्न पनि नमिल्ने समेत देखिएको र झुट्टा बकपत्र गरेकोमा न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दाबाट ऐनबमोजिम सजाय हुँने समेत हुँदा उक्त कलममा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको ईन्साफ १८।९।२९।६ को डिभिजन बेञ्चको मुनासिवै छ ।

      १२.   अब टाउके भन्ने भिमनारायणको हकमा आफ्नु कसुर नभएकोमा टांसिएको म्यादमा हाजिर भई जस्ताको तस्तो बयान गर्नुपर्नेमा प्रमाननारायण, ईन्द्र नारायणको जालखसमा लागी न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दापटि म्यादमा हाजिरै नभई गुजारेको भन्ने समेत वादी दावी भएतर्फ हेरेमा वादी देवी मायाको करणी मैले गरेको भन्ने समेत निज टाउके भन्ने भिमनारायणले प्रतिवादी दिएको समेत देखिन्छ, तापनि प्रस्तुत मुद्दा समेतमा डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भईसकेपछि दोहोर्‍याई पाउँ भनी वादी देवीमायाको निवेदन परी त्यसतर्फ कारवाहीको सिलसिलामा न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पट्टी निज टाउके भन्ने भिमनारायण समेतलाई झिकाउने आदेश भई झिकाईएकामा तिमीलाई केही हुँदैन भनी कृष्णदास श्रेष्ठले कागज गरी दिएको हुनाले म केही नजान्ने लाटो सुधो मानिस भई अड्डामा गई नमालुम के कागजमा हो । सहीछाप गरी दिएको हुँ देवीमालाई मैले करणी गरेको छैन भन्ने समेत १८।२।८।२ को दर्खास्तसाथ कृष्णदासले गरी दिएको भन्ने १०।९।२।४ को कागज पेश गरेको त्यसमा देवी मायाको गर्भ जातको न्वारान गर्न निज टाउके भन्ने भिमनारायणले प्रतिवादी जोडी पैरवी गर्ने र प्रतिवादी जोडने काम गरीसकेपछि कृष्णदासले पद्मनारायणबाट निज टाउके भन्ने भिमनारायणलाई रु.३०० दिलाई दिने समेत शर्त लेखिएको सो कागज पद्मनारायणको सल्लाह समेतबाट कृष्णदासले गरी दिएको र देवीमायाको गर्भ जातको गोविन्द भन्ने ईन्दनारायण समेत ठहरी न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दापट्टी आजै यस बेञ्चबाट फैसला भएकोले आफूले वादी देवीमायाको करणी नगरेको कुरामा पद्मनारायण ईन्द्र नारायणको जाल खाममा लागी न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा म्यादमा हाजिरै नभई गुजारेको र उक्त कागजमा लेखिएको सर्तबमोजिम रु.३०० आफूले पाउले लालचाबाट देवीमायाको करणी मैले गरेको भनी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी दिएको समेत प्रष्ट हुन आएको हुँदा यस स्थितिमा निज टाउके भन्ने भिमनारायणले देवीमायाको करणी गरेको रहेछ भन्न समेत मिलेन । तसर्थ, उक्त कारणहरूबाट देवीमायाको गर्भ जातको टाउके भन्ने भिमनारायणको नठहराएको समेत अपील दोश्रोको अ.ख.दोजराजको राय पर्चा मनासिव र निज टाउके भन्ने भिमनारायण प्रतिवादी ईन्द्रनारायण र पद्मनारायण समेतको जाल खामसमा लागी देवीमायाको करणी मैले गरेको भनी झुट्टा प्रतिवादी दिएको समेत ठहर्छ । जालसाज गरे भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको समेत शुरु र अपील दोश्राको हाकिमको सदर गरी १८।९।२९।६ को डिभिजन बेञ्चले छिनेको इन्साफसँग यो बेञ्च सहमत हुन सकेन अरु तपसीलबमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

वादी देवीमायाको डिभिजन बेञ्चको ईन्साफमा केहीपरिवर्तन भएकोले इन्साफ दोहर्‍याएमा केही गर्नुपर्दैन.....१

प्रतिवादी देहाएका मानिसको देवीमायाको गर्भजातका गोविन्द भन्ने ईन्द्र नारायणको भएकोलाई टाउके भन्ने भिम नारायणको भनी जालसाज गरेमा हालको कीर्ते कागज को १० नं.ले रु.२० जरिवाना हुनेको दामासाहिले देहाएबमोजिम उपर गर्न टाउके भन्ने भिमनारायण बेरुजु र पद्मनारायणको वारेस हुँदा असुल गर्न का.श्रे.अ.त मा लगत दिनु .......................२

गोरखा छोप्राक मैदान बस्ने पद्मनारायण मल्ल के १५, गोरखा घुवाकोट बस्ने टाउके भन्ने भिम नारायण श्रेष्ठ के रु.१५ लाग्नेमा निजसँग प.२ नं.अदालतको १२।९।२६।४ को फैसलाले लिने गरेको जिताउरी रु.५ जरिवाना रु.५ समेत रु.१० नलाग्ने हुँदा सो कट्टा गरी बाँकी असुल गर्ने रु.५

वादी देवीमाया श्रेष्ठनी के प.२ नं.अदालतको ०१२।६।२६।४ को फैसलाले गर्ने गरेको कैद महिना ५।१५ अपील दोश्राको १४।७।१२।२ को फैसलाबाटै नलाग्ने गरी सकको हुँदा सो कैदको ०१२।१०।१०।३ मा धरौट राखेको रु.९९ मध्ये घुसतर्फ अपील गरेमा लाग्ने रु.८५ र न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पट्टी लगेको रु.५० समेत रु.१।३५ कट्टा गरी बाँकी रु.९७ ६५ फिर्ता दिन भनी ०१४।७।१२।२ को अपील दोश्राको फैसलाबमोजिम अ.त.फौ.मा १४।७।२८ मा लगत दिएकोमा न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पटि अ दो ले गरेको रु.५० नलाग्ने समेत ठहरी आजै फैसला भएकोले सो रु.५० कट्टा गर्नु पर्दैन घुसतर्फ अपील गरे वापत को रु.८५ मात्र कट्टा गरी बाँकी रु.९८।१५ निज देवीमायालाई फिर्ता दिनु भनी ऐ.ऐ..........................३

देहाएका मानिस के प.२ नं.अदालतको १२।६।२६।४ को फैसलाले रु.५ दरले जिताउरी लिनेगरेको नलाग्ने हुँदा असुल भएको भए फिर्ता बाँकी भए लगत कट्टा गरीदिनु भनी ऐ.ऐ....................४

गोरखा छोप्राक मैदान बस्ने ईन्द्र नारायण श्रेष्ठ के ५, एै.वयापानी बस्ने उमाकान्त पाध्या के ५

देहाएका मानिस के झुट्टा बकेको भनी प २ नं.अदालतको १२।६।२६।४ को फैसलाले रु.१ दरले गर्ने गरेको जरीवाना नलाग्ने हुँदा असुल भएको भए फिर्ता बाँकी भए लगत कट्टा गरी दिन भनी ऐ.ऐ.....................५

गोरखा छोप्राक ध्यापिंश्वारा बस्ने हस्तबहादुर खडका के १, ऐ.छोपाक गैरी गाउँ बस्ने नरहरि पाध्या के १

न्वारान गराई पाउँ भन्ने मुद्दा पट्टी पछि पेश हुन आएका कागजको प्रमाण समेतबाट उल्टी भएकोले ईन्साफ उल्टीमा कसैलाई केही गर्नु पर्दैन ............................६

नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ......................... ७

     

इति सम्वत् २०२३ साल माघ २८ गते रोज ६ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु