शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १३०३ - ......

भाग: २१ साल: २०३६ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं. १३०३     ने.का.प. २०३६

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

 

 

आदेश

        १.  वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मार्ने उद्योग गर्‍यो भन्ने मुद्दामा प्रतिवादी ओमबहादुर लामाको हकमा मानबहादुर लामाले बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने दिएको निवेदनपत्रमा भएका आदेश अनुसार प्राप्त दर्ता नं. ५६ को प्रतिवेदनको व्यहोरा समेत पेश भयो ।

        २.  यसमा प्रतिवादी ओमबहादुर लामाको हकमा भनी मानबहादुर लामाले निवेदनपत्र दिएको देखिन आएको सो निवेदनपत्रमा भएको आदेश अनुसार निज ओमबहादुर उपस्थित भई कारवाई गराई माग्न सक्ने नै भएकोमा झगडीयाको निवेदन पर्न नआई निजको बाबु मानबहादुरको निवेदनबाट विचार गर्न नमिल्ने हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको हकमा मानबहादुर लामाले दिएको सो निवेदनमा कानून बमोजिम जो गर्नुपर्ने गर्नु भनी यो प्रतिवेदन सहितको फाइल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।

 

न्यायाधीश ।

 

इति सम्वत् ०३६ साल पौष ३ गते रोज ३ शुभम् ।

श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन

        ३.  जिल्ला रामेछाप निगालपानी गाउँ पञ्चायत वार्ड नं. ८ पखर बस्ने अंतरे भन्ने वर्ष २१ को ओमबहादुर लामाको हकमा मानबहादुर लामा निवेदक र वादी श्री ५ को सरकार भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको निवेदन त्यस सम्मानीय सर्वोच्च अदालतमा मिति ०३६।८।१८।३ मा नि.नं. ६०१ मा दर्ता भई मिति ०३६।८।१९।४ मा डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत के यसमा के भएको हो ? सबै विवरण खुलाई यो निवेदन साथ राखी ३ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन गर्नु होला भन्ने ओदश सहितको निवेदन मिति ०३६।८।२३।१ मा दाखिला हुन आई द.नं. ३७५ मा दर्ता भई यस मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको डिभिजन बेञ्च समक्ष मिति ०३६।८।२५।३ मा पेश हुँदा अ.बं.१९४ नं. को दफा ४ को देहायमा धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कारगर्ने अवस्थाहरू उल्लेख भएकोले त्यससम्बन्धमा सम्बन्धीत सरकारी पक्षको के भनाई छ ? सो समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति हुँदा अवस्था अुनसार सरकारी वकिललाई सूचना दिई अ.बं.१९४ नं. अन्तर्गत परेका निवेदनमा निर्णय दिने गरेको छ । अ.बं.१९४ नं. मा झगडीयाको हकमा अन्य व्यक्तिले धौरौटी वा जमानीमा झगडीयालाई छाडी पुनरावेदन गर्न पाउनको निमित्त निवेदन दिने व्यवस्था भएको देखिँदैन । जुन व्यक्तिलाई कैदको सजाय लागेको छ, पुनरावेदन गर्ने नगर्ने सो व्यक्तिको अधिकार भएकोले निजले नै धरौटी वा जमानीमा छाडी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी अदालत समक्ष निवेदन गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित झगडीयाको निवेदन परेको देखिन नआई निजको बाबु मानबहादुर लामाको निवेदनबाट त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको वतन भएको जिल्लाको अदालत रामेछाप जि. अ.मा कानून बमोजिम गर्नु भनी आदेश भएकोले भएको व्यहोरा दर्शाई कैफियत प्रतिवेदन श्री सर्वोच्च अदालतमा पठाई दिनु भन्ने आदेश भएकोले उक्त आदेश अनुसार निवेदकले ०३६।८।३ मा दिएको निवेदन यसै साथ राखी भएको व्यहोरा सहितको कैफियत प्रतिवेदन सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं ।

 

रजिष्ट्रार

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु