सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सूचनाहरु

मिति शिर्षक कैफियत
२०७६/११ /‍०६ नवलपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०६ झापा जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०४ बारा जिल्ला अदालतमा दशीको जिन्सी सामान साईकलहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍२८ सिराहा जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकाल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Scanner खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको जिप खरिदको लागि विद्धुतिय बोलपत्र आव्हान को सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ उदयपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको UPS खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Printer खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको TV display खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको ल्यापटप खरिद सम्बन्धी E-bid र सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी E-bid र सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Automatic Sheet Paper Folding Machine खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०२ मातहत काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कम्प्युटर अपरेटर पदमा सेवा करारद्वारा पदपूर्तीका लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञापनमा मिति 2076।09।26 गते लिईएको प्रयोगात्मक परिक्षामा उत्तिर्ण भएका उमेदवारहरुको नामावली। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०१ थुनामा वा कैदमा बसेका व्यक्तीले कारागार मार्फत पुनरावेदन दिँदा क्षतिपुर्ति बापत छुट्टै धरौट राख्न नपर्ने सम्बन्धी परिपत्र । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२८ गुल्मी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२५ उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२४ धादिङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२३ सप्तरी जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२२ न्यायपालिकाको सुचना तथा सञ्चार नीति, २०७६। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२१ मोरङ जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२० उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२० सर्लाही जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१८ पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१५ पर्सा जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१३ उच्च अदालत पाटन मातहत काठमाडौ जिल्ला अदालतमा कम्पुटर अपरेटर कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०९ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०७ गोरखा जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०२ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२५ उच्च अदालत दीपायलमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२४ रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सवारी साधनहरु लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२४ सर्वोच्च अदालतमा चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र र e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२० बर्दीया जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२० फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)( पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍१० उच्च अदालत पाटनमा निर्माणाधीन एनेक्स भवनमा National Competitive Biding प्रक्रियाद्वारा Compound Wall निर्माण गराउने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍०२ धनुषा जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२९ रौतहट जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२६ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२५ Capacity building and Education Outreach in Advanced Geospatial Technologies and Land Managementसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२५ उच्च अदालत दिपायलमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ रुकुम जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ बाँके जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सुची अधावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ उदयपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०६ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०३ झापा जिल्ला अदालतमा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०३ कैलाली जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍३० उदयपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍२८ सर्वोच्च अदालत पुर्ण बैठकको मिति २०७६|०६|२८ को निर्णयानुसार प्रकट गरिएको समवेदना सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍१७ २०७६-०६-२७ गते सोमबार अदालतहरु बन्द रहने सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍१० सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६-०६-०९ को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुको नामावली। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ विजया दशमीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि सोसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ उच्च अदालत सुर्खेतमा मेलमिलापकर्ता सुचिकृत समन्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ कैलाली जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०८ Swiss Government Excellence Scholarship for Foreign Scholars for the 2020-2021 Academic Year सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०६ उच्च अदालत विराटनगरको लागी मेलमिलापकर्ताको सुची पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०७ उच्च अदालत विराटनगरको लागी मेलमिलापकर्ताको सुची । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०६ झापा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक लिलाम विक्री समन्बन्धी सुचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा दोभाषे आवश्यकता समन्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ मोरङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ दार्चुला जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२६ तनहूँ जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र समाजसेवीको रोष्टर सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२६ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका २ पाङ्गग्रे मोटरसाईकल तथा स्कुटी सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट दोस्रो पटक लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२४ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०७६-०४-२८ को सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनामा संशोधन सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२२ दोलखा जिल्ला अदालतमा मोटरसाइकल सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बनधी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२२ सर्वोच्च अदालतबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरुको नामवली । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१८ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१८ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्नका लागि लेखापढी प्रमाणपत्र लिन इच्छुकले दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१७ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१५ झापा जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१५ कैलाली जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सुची अधावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र समाजसेवीको रोष्टर सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बिधुतिय सामाग्रि लिलामको सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१२ डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्नका लागि लेखापढी प्रमाणपत्र लिन इच्छुकले दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍११ मनाङ जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍११ भोजपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१० सुचना प्रविधि सम्बन्धी पदहरुको अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१० रुपन्देही जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०८ JDS Scholarship मा आवेदन सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०६ बाँके जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०६ बारा जिल्ला अदालतमा कृषिजन्य वस्तु लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ भोजपुर जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ प्युठान जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ बाजुरा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ उच्च अदालत पाटन हेटौडा-इजलासमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सूचि अधावधिक गर्ने सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ दैलेख जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ दैलेख जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ बझाङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ लमजुङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका २ मोटरसाईकल तथा स्कुटी पाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ सङ्खुवासभा अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ रौतहट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ सिन्धुली जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रोल्पा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ सुचना प्रविधि सम्बन्धी पदहरुको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ प्युठान जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ प्युठान जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /०१ डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० दाङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० डोटी जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० कामाण्डौं जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२९ डोटी जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२९ रामेछाप जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२७ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२७ सुर्खेत जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२३ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२२ पाचँथर जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२० ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१९ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ उच्च अदालत बिराटनगरमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ बझाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ उच्च अदालत दिपायलमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१२ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मेलमिलापकर्ताको नयाँ तथा अधावधिक सुचिमा सुचिकृत गर्ने सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /०५ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /०२ सर्लाही जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सूचि अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /३१ सर्वोच्च अदालतमा पुराना मालसामान लिलाम बढाबड सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /३० आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२९ सुचना प्रविधि कर्मचारीहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२९ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२४ मोरङ जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१९ पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१९ स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय सम्बन्धी मालसामान खरिद सम्वन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ स्याङजा जिल्ला अदालतमा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ दाङ जिल्ला दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ स्याङजा जिल्ला अदालतमा धरौट राखि मोटरसाईकल लैजाने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी छनौटको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधरणका निमित्त जारी भएको जिन्सी सामानहरु लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधरणका निमित्त जारी भएको जिन्सी सामानहरु लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ पाल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१२ पर्सा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१२ उच्च अदालत जनकपुर ,राजविराज इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /११ China MOFCOM Scholarship Category-A अन्तर्गत 2019 Master of International law and Chinese Law अध्ययन सम्बनधी २ वर्षे अध्ययन छात्रवृती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०९ कास्की जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ कास्की जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ ललितपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०१ मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप निर्देशिका । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० उच्च अदालत मेलमिलाप निर्देशिका । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० जिल्ला अदालत मेलमिलाप निर्देशिका। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ प्रस्तुत सम्बन्धमा "Indian Technical and Economic Co-operation(ITEC)" कार्यक्रमको आवेदन सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० निजामती पुरस्कार २०७६ का लागि कर्मचारी सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१९ विशेष अदालतमा जारी भएको दशीको जिन्शी सामान फिर्ता बुझिलिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१९ रामेछाप जिल्ला अदालतमा जिन्शी खातामा बाँधिएको र हाल जे जस्तो अवस्थामा रहेका सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१६ बर्दिया जिल्ला अदालतमा दशीका मोटरसाईकल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१६ खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१४ उच्च अदालत पोखरामा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/११ उच्च अदालत दिपायलमा लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/११ सर्वोच्च अदालतबाट जारी समवेदना र शोक विदा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/०९ रोल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/०५ बाजुरा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/३१ नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/३१ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी पुन: दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२९ अछाम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२७ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका मोबाइलहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा जिन्शीका सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२३ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका सामान तथा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१९ पर्सा जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१३ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी बोलपत्र / दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१२ सर्वोच्च अदालतको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१० उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दशीका सामान शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१० सर्वोच्च अदालतको लागि बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ दोलखा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका दुधपाउडर शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०५ उच्च अदालत दिपायलमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०५ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२८ आ.व. २०७६/७७ को बजेट LMBIS मा पोष्टिङ्ग गर्ने सम्बन्धी मिति २०७५|१२|२८ को सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाण-पत्र पाउँ भन्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका दुधपाउडर शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१५ सर्वोच्च अदालतमा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१३ आ.व. २०७६/७७ को बजेट LMBIS मा पोष्टिङ्ग गर्ने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ अर्घखाँची जिल्ला अदालत कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ तनहुँ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ पर्सा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/११ उच्च अदालत सुर्खेतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/११ रोल्पा जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०७ ललितपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०४ सिन्धुली जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०३ जाजरकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०१ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२७ सर्वोच्च अदालतमा फर्निचर खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२७ बझाङ अदालतमा लिलाम बढाबढको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२३ सर्लाही जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२१ पर्सा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२० भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१७ मोरङ जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१६ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी पुन: दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१५ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१५ झापा अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१३ सिराहा जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१२ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/०१ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२९ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२९ लमजुङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२१ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२१ खोटाङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१७ उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१६ रुकुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१६ सप्तरी जिल्ला अदालतमा पुरानो भवन लिलाम बढाबढ सम्बन्धी गोप्य शीलबन्दी आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१५ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१५ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा वार्ताद्वारा सवारी साधन बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१३ पर्वतारोही दलकासाथ सम्पर्क अधिकृतको रुपमा जान ईच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन दिनेबारेको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/११ सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१० उच्च अदालत दिपायलमा कम्प्यूटर अपरेटरको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/३० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/३० सिराहा जिल्ला अदालतमा जिन्सीका मोटरसाईकाल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/१३ बैतडी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/१३ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/०९ उदयपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/०९ सप्तरी जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/२५ उच्च अदालत दिपायल मातहतको अदालतमा सुचना प्राविधिक कर्मचारीको लिखित , प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा मिति सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१८ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१४ बझाङ्ग जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१२ उदयपुर जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०७ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५/०८/०७ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०७ रामेछाप जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०५ उच्च अदालत दिपायल मातहतको अदालतमा सुचना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०५ मनाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/२७ बझाङ्ग जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/१८ पेशीको समय परिवर्तन बारे सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/१६ गोरखा जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/२३ दशैं बिदा २०७५ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइको लागी तोकिनु भएका माननीय न्यायाधीशज्युहरु । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/१५ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।०६।१५ को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/१५ पर्सा जिल्ला अदालतमा दशी७ा सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/३१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/२८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/२२ निजामती सेवा दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१९ तनहुँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशिका मोटरसाइकल वार्ताद्वारा लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१२ बारा जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१० सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।५।१० को निर्णयानुसार काज सरुवा हुनुभएका राजपत्राकिंत द्धितीय र तृतीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०८ प्युठान जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०७ सुनसरी जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०७ बारा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०६ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा वार्ताद्वारा सवारी साधन बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/३० बारा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२२ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको परिक्षाफल सम्बन्धी सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२१ बारा जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२० पाल्पा जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१५ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा भवन तथा समयतालिका सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१५ भोजपुर जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१४ सर्वोच्च अदालतमा स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय सम्बन्धी मालसामन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/०९ कास्की जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/०३ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/३१ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/२० काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट मोटरसाइकल बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ ललितपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ खोटाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१२ काठमान्डौ जिल्ला अदालतमा आ.ब. २०७५/२०७६ को लागि आवश्यक पर्ने सामानहरु सुचि दर्ताबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/११ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/११ धादिङ जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२९ फर्निचर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२७ मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२४ अर्घखाँची जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ बर्दिया जिल्ला अदालतमा दोभाषेको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ रोल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२१ उच्च अदालत पाटनमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ उदयपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषेको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ गोरखा जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१६ बांके जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१५ हुम्ला जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ सर्वोच्च अदालतको सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०९ गोरखा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बीगो छुट दिई लगत कट्टा गरिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०९ नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०८ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ बारा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ रामेछाप जिल्ला अदालतमा दण्ड, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ मोरङ जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ धनकुटा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ झापा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ बर्दिया जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ कास्की जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा दण्ड, वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ धनकुटा जिल्ला अदालतमा दण्ड, जरिवाना ,सरकारी बिगो र बाँकी वक्यौता बुझाउन छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ उदयपुर जिल्ला अदालतमा कैद जरिवाना छुट दिइने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०१ विशेष अदालतको पुराना जिन्सी सामानहरुको लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/२४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवाको लागि दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ अछाम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका मोटरसाइकल फिर्ता लिन आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/११ कैफियत प्रतिवेदन (RE) र पुनरावलोकनको निवेदन (RV) को पेसी सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०७ सर्वोच्च अदालतको Dual Backup System 60KVA UPS खरिद सम्बन्धी वोलपत्र/e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०४ मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०३ रोल्पा जिल्ला अदालतको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० प्युठान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेकको निर्माणको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० सूचना प्रविधी तर्फका प्राविधिक पदमा सफल र वैकल्पिक सूचीमा पर्नु भएका उम्मेदवारको तालिमको लागि सम्पर्क राख्ने सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२६ झापा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका जिन्सी मालसामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२५ बारा जिल्ला अदालतको दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२० कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारनका लागि जारी भएको मोटरसाइकलहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१९ धनुषा जिल्ला अदालतको पुरानो कार्यालय भवन डाँक बढाबढ द्वारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक पदहरुको परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ काभ्रे जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरुको डाक लिलामी सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१२ पर्वत जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ म्याग्दी जिल्ला अदालतको दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ गोरखा जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकल लिलामी सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ संखुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ सप्तरी जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ तनहुँ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२९ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२५ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ नवलपरासी जिल्ला अदालतको दशीका मोटरसाईकल डाँक बढाबढ द्धारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका मोटरसाईहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ जाजरकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० दैलेख जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० सर्लाही जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ पाल्पा जिल्ला अदालतको कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ जाजरकोट जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ नवलपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/११ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०९ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० सर्वोच्च अदालतको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०३ बाजुरा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ सर्वोच्च अदालतको पर्वतारोही दलकासाथ सम्पर्क अधिकृतको रुपमा जान ईच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन दिनेबारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा साईकल, मोटरसाईकल, फर्निचर, चिरान र गोलिया काठहरु लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२३ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा जीप, ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२२ मोरङ जिल्ला अदालतमा गाडी तथा मोटरसाईकल डाँक लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दण्ड जरीवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ मोरङ जिल्ला अदालतको सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ पर्सा जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ बागलुङ जिल्ला अदालतको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ उच्च अदालत जनकपुरको रंगरोगन कार्यका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१४ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० म्याग्दी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० भोजपुर जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०९ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०८ रामेछाप जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ गुल्मी जिल्ला अदालतको पुरानो भवनको जस्तापाता र काठ लिलाम विक्रिको १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ सुनसरी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दशीको जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ झापा जिल्ला अदालतको दशीका जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो छुट दिई लगत कट्टा गरिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२५ गुल्मी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२३ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२१ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो बुझाउन ल्याउदा हुने छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१९ दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी बीगो समेतका बाँकी बक्यौता बुझाउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ ईलाम जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ मेलमिलापकर्तालाई दिईने मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको तेस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ रुपन्देही जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०२ बाजुरा जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२४ सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा सुनुवाई गर्न बार तोकिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/२९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ पदपूर्तिको लागि फारम डाउनलोड गर्नुहोस् । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२९ कास्की जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/०७ झापा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक गाडी र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/३१ पाल्पा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ नवलपरासी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०४ दशैं बिदा २०७४ को बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन उपर सुनुवाइ सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०१ झापा जिल्ला अदालतमा गाडी र मोटरसाइकल लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० मनाङ जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२९ सर्वोच्च अदालतमा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मोटरसाइकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२५ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा सवारीसाधनहरुको डाक लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१९ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ दोलखा जिल्ला अदालतमा तामेलदार आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ सर्वोच्च अदालतको कार्य समय सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१४ दैलेख जिल्ला अदालतमा काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ झापा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ उच्च अदालत पाटनमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०२ रामेछाप जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ प्यूठान जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानून व्यवसायी आवश्यक सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/३२ निजामति सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आयोजना हुने निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२७ सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०४।२५ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुहुने अधिवक्ताहरूको नामावली पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ मोरङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२० सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याईपाउँ भन्ने निवेदनको पेसी नीति परिवर्तन भएको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ भोजपुर जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१७ उदयपुर जिल्ला अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१५ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/११ धनुषा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दसी जिन्सी सामानहरु फिर्ता लिन आउनेवारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको संशोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारणका लागि जारी भएको जीप ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०३ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/२२ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/१४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२९ मुगु जिल्ला अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ सर्वोच्च अदालतको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।२१ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१२ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढ सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०२ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलाम सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ बारा जिल्ला अदालतको दशिका जिन्सी सामानहरू फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ भोजपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० पाल्पा जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ उच्च अदालत दिपायलको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको मालसामान लिलामसम्वन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१० बैतडी जिल्ला अदालतको सुरक्षा भवन निर्माणसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्रआह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/०५ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट निजामती सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार सिफारिससम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० सर्वोच्च अदालतको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० महोत्तरी जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ रुपन्देही जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ गुल्मी जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२७ सल्यान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माण सम्बन्धीबोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२२ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१८ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैद(दण्ड) जरिवाना बुझाउन ल्याएमा छुट दिने बिषयको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको वैतनिक कानुन व्यावसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ कैलाली जिल्ला अदालतमा माननीय जिल्ला न्यायाधीशको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ रौतहट जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०९ उच्च अदालत तुलसीपुर ,बुटवल इजलासको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ खोटाङ जिल्ला अदालतको बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धमा जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ मनाङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०१ रोल्पा जिल्ला अदालतको फर्निचर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ झापा जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०९ सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ सुनसरी जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ पाँचथर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ तनहुँ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०२ झापा जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०१ बारा जिल्ला अदालतको वार्तावाट सवारी साधनहरु विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२६ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ललितपुर जिल्ला अदालतको बार्ताबाट जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२५ रुकुम जिल्ला अदालतको लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि दरखास्त आह्वानसम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतको आवास भवनको लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरु लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ सप्तरी जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि टेण्डरसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ हिमाल आरोहण सम्बन्धी सम्पर्क अधिकृत मनोनयनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरू लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ कैलाली जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१८ दोलखा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी पदको पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१९ सर्लाही जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा बरामद भई आएको मोटरसाईकलहरू लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१७ उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१० काठमाडौं जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरुमा रिक्त रहेको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३/०९/२६ मा जारी प्रेश विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ भक्तपुर जिल्ला अदालतको मालसामानहरु लिलाम हुने १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ उच्च अदालत पाटनको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदको कम्प्युटर टाइपिङ्ग परिक्षा तथा अन्तरबार्ता परिक्षामा सफल उमेदवारहरुको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेश विज्ञप्ति पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२० बाँके जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ दाङ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको परिक्षाकोसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ रौतहट जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको संसोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ स्याङ्‍जा जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु दोस्रो पटकको लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ महोत्तरी जिल्ला अदालतको मोटरसाईकल लगायतको सवारी साधन फिर्ता लिन आउनेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लगायत अन्य जिन्सी सामानहरुको फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ अछाम जिल्ला अदालतको नव निर्मित भवनमा फर्निचर तथा फिक्चर्स सम्बन्धी कार्य गर्ने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको जिन्सी मालसामानहरु लिलामसम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/२३ भक्तपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको लागि माटो परिक्षण र नक्सा डिजायन समेत सम्बन्धमा Request for Proposals (RFP) आव्हान गर्नुपर्ने सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ पाल्पा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ दैलेख जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ सप्तरी जिल्ला अदालतको संशोधित बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ रामेछाप जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस