सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

वार्षिक कार्यान्वयन योजना तर्जुमा सम्बन्धी परिपत्र र फारमहरु

उच्च अदालतहरुको योजना निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन, लक्ष्य निर्धारण फारामहरु

जिल्ला अदालतहरुको योजना निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन, लक्ष्य निर्धारण फारामहरु

न्यायाधीकरणहरुको योजना निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन, लक्ष्य निर्धारण फारामहरु