सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी ४६६
फैसला ३१
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित ५९
हेर्न नभ्याइने २२८
हेर्न नमिल्ने ३०
अन्य २५