सर्वोच्च अदालत नेपाल
आजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी ३३०
फैसला
नि. सु
हेर्दाहेर्दै
आदेश
स्थगित १०२
हेर्न नभ्याइने १०
हेर्न नमिल्ने १४
अन्य ५९