सर्वोच्च अदालत नेपाल


प्रशासनिक अधिकारीहरू

मुख्य रजिस्ट्रार

श्री लालबहादुर कुँवर

रजिस्ट्रार

श्री नारायण प्रसाद पन्थी

lal b kuwar

रजिस्ट्रार

श्री निर्मला पौडेल

सहरजिस्ट्रार

श्री बिमल पौडेल
( मानव संशाधन विकास तथा प्रशासन महाशाखा )

सहरजिस्ट्रार

श्री नेत्रप्रकाश आचार्य
( सूचना प्रविधि महाशाखा )

सहरजिस्ट्रार

श्री हरिराज कार्की
(अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा )

सहरजिस्ट्रार

श्री भद्रकाली पोखरेल
(मूद्दा तथा रिट महाशाखा )

सहरजिस्ट्रार

श्री बाबुराम दाहाल
( अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा )

सहरजिस्ट्रार

श्री सुर्यबशं शर्मा कडेल
(न्यायमा पहुँच आयोग)