सर्वोच्च अदालत नेपाल

:: सर्वोच्च अदालतलगायत जुनसुकै अदालत तथा न्यायिक निकायमा आफ्नो काम कारवाहीसँग सम्बन्धित कुनै गुनासो, पीरमर्का, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयमा सम्बन्धित सेवाग्राही एवम् न्यायका उपभोक्ताहरुले सीधै आफ्नो मौखिक गुनासो, उजुरी, शिकायत र सुझाव दिन टोल फ्रि नम्बर १६६०-०१-३३३-५५ र इमेल ठेगाना cjs@supremecourt.gov.np मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सूचनाहरु

मिति शिर्षक कैफियत
२०७७/०६/‍०२ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधनहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी मिति २०७७।०६।०२ को सूचना!। !!। !! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍३० दैलेख जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुचीकृत हुने तथा मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मिति २०७७।०५।३० को सूचना!। !! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२९ उदयपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जीन्शी सामान लिलाम विक्री सम्बनधी सुचना !! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२९ उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी यस अदालतको मिति २०७७/ ०५/ २९ गतेको सूचना !! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२८ JDS छात्रवृत्ति सम्बन्धि मिति २०७७।०५।२८ गतेको सूचना।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२५ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०५-२५ मा प्रकाशित गरिएको सुचना !।!!.!।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२५ China Law Society ले अनलाइन मार्फत आयोजना गर्ने तालिम सम्बन्धी यस अदालतको मिति २०७७/ ०५/ २५ गतेको सूचना !!।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२५ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०५-२५ मा प्रकाशित गरिएको खानेपानी जार आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना !!।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२२ निजामती सेवा दिवस २०७७ को उपलक्ष्यमा पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना !।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२२ कन्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०५।२२ मा प्रकाशित गरिएको दशीका कारहरु तथा मोटरसाइकलहरु डाँक लिलाम बढाबढद्वारा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना।!। !।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍२१ सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०५।२१ मा प्रकाशित गरिएको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरुको वार्ताद्वारा बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना !।!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍१७ मेलमिलापकर्ताको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७७-०५-१७ गते प्रकाशित सूचना !!! !!!!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍१७ मेलमिलापकर्ताको अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदालतले मिति २०७७-०५-१७ गते प्रकाशित सूचना !!! !!!!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍१७ दशीका जिन्सी मालसामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी झापा जिल्ला अदालतले मिति २०७७-०५-१६ गते प्रकाशित गरेको ७(सात) दिने सूचना!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍१५ स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय सम्वन्धी मालसामान खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍०४ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्यबाट निजामती सेवा दिवस, २०७७ को उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार सिफारिससम्बन्धी सूचना!!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍०४ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०५-०४ मा प्रकाशित स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र फोन नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बनधी अत्यन्त जरुरी सूचना! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍०४ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०५-०४ मा प्रकाशित स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र फोन नम्बर उपलब्ध गराउने सम्बनधी अत्यन्त जरुरी सूचना! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍०१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०४-३० मा प्रकाशित सेवाप्रवाह सम्बन्धी परिमार्जित सूचना! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०५/‍०१ प्युठान जिल्ला अदालतबाट २०७७-०५-०१ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना!!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍३२ सर्वोच्च अदालतबाट २०७७-०४-३२ मा प्रकाशित गरिएको सूचना!.! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२७ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२७ मा प्रकाशित गरिएको दशीका मालसामान लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना।!। !।!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२६ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-२६ मा प्रकाशित गरिएको जिन्सी समानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२६ सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-२६ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना!! पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२३ रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२३ मा प्रकाशित गरिएको सवारीसाधनहरु लिलाम विक्री सम्बन्धमा सूचना।!। !।!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२३ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७-०४-२३ गते प्रकाशित सेवा प्रकाशित सेवा प्रवाह संकुचनस्बन्धी परिमार्रजित सुचना !!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।२२मा प्रकाशित गरिएको मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने तथा अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा सूचना।!। !।!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-२२ मा प्रकाशित दशीका जिन्सी समानहरु फिर्ता लिन आउने बारे सूचना!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२२ भक्तपुर जिल्ला-अदालतबाट २०७७-०४-२२ मा प्रकाशित गरिएको दशीका जिन्सीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने वारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।!। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२२ रुकुम जिल्ला अदालतबाट बाट २०७७-०४-१९ मा प्रकाशित दशीका जिन्सी समानहरु फिर्ता लिन आउने बारे सम्बन्धी सुचना!। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२२ उदयपुर अदालतबाट २०७७-०४-२० मा प्रकाशित गरिएको दशीका जिन्सी सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना!!. ।!। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍२० तेह्रथुम अदालतबाट २०७७-०४-२० मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१८ काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा दुईपाङ्ग्रे साधनको लिलाम सम्बन्धी सुचना!। !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१५ सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-१५ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना!!. पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१५ सङ्खुवासभा अदालतबाट २०७७-०४-१५ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१३ वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापडण्ड, २०७६।। ।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१३ प्रस्तुत सम्बन्धमा "Korea Seoul National University" बाट प्राप्त हुने Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms" अन्तर्गत Masters Degree अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी सुचना ।।। ।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१३ प्रस्तुत सम्बन्धमा "Korea Seoul National University" बाट प्राप्त हुने Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms" अन्तर्गत Masters Degree अध्ययन छात्रवृत्ती सम्बन्धी सुचना ।।। ।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍१२ उच्च अदालत विराटनगर बाट मिति २०७७।०४।१२ मा Invitation For E-bid सम्बन्धी सूचना।। ।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍११ झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७।०४।११ मा जारी गरिएको सूचना। ।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०७ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत मिति २०७७।०४।११ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा रहेको गोलिया काठहरु तथा दाउरा लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०८ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०४।०८ मा जारी भएको बन्दाबन्दी खुलेपछीको काम कारवाही व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०७ सल्यान जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मिति २०७७।०४।०७ को सूचनासम्बन्धी सूचना !। !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०७ मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०४/०७ गते प्रकाशित गरिएको दशीको सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्वन्धी सूचना। !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०६ काठमाण्डौं जिल्ला अदालत मिति २०७७।०४।०६ दशिको कपडाजन्य सामानहरु लिलामको सूचना। !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०५ शंखुवासभा जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मिति २०७७।०४।०५ को सूचनासम्बन्धी सूचना !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०५ बैतडी जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मिति २०७७।०४।०५ को सूचनासम्बन्धी सूचना !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०५ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-०५ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०४/‍०१ श्रम अदालतबाट २०७७-०४-०१ मा प्रकाशित गरि जारी गरिएको सूचना !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍३० धनकुटा जिल्ला अदालतबाट २०७७-०३-३० मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना !!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍३० सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २०७७-०३-३० मा प्रकाशित गरिएको E-BID सम्बन्धी सूचना !।।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२९ सर्वोच्च अदालतको लोगो सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा मिति २०७७।०३।२९ मा प्रकाशित सूचना !।!।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२८ खोटाङ जिल्ला अदालतबाट २०७७-०४-०१ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२८ अछाम जिल्ला अदालतबाट २०७७-०३-२८ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !। !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍३० सर्वोच्च अदालत ,मेलमिलाप केन्द्रको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक सम्बन्धमा मिति २०७७।०३।३० को सूचना !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२४ उच्च अदालत पोखराबाट २०७७-०३-२४ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२२ सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ऐन, नियमहरु लागुहुने मिति तोकेकोसम्बन्धी मिति २०७७।०३।२२ को सूचना !।!। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२२ बैतडी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/२२ गते प्रकाशित नयाँ भवन निर्माण बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना !। !। !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२२ रसुवा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/२२ गते प्रकाशित मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने तथा सुची अध्यावधिक सम्बन्धी सुचना !। !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍२२ पर्सा जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला तथा आदेशले फिर्ता पाउने सामानहरुको सम्बन्धमा सुचना !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१८ कास्की जिल्ला अदालतबाट २०७७-०३-१८ मा प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायी नियुक्ति सम्बन्धी सूचना !। !। !। !। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१८ मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/१८ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/१९ गते प्रकाशित वार्ताद्वारा लिलाम विक्री सम्वन्धी सूचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१७ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०३/१७ गते जारी गरिएको सुचना ।। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१७ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०३/१७ गते जारी गरिएको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१५ रसुवा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/१५ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१५ उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७७/०३/१५ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१५ रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/१४ गते प्रकाशित गरिएको दशीको सामान फिर्ता लिन आउने सम्वन्धी सूचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍१० उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७/०३/०७ प्रकाशित गरिएको कम्प्युटर अपरेटर आवश्यकता सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०९ रौतहट अदालतबाट मिति २०७७/०३/१० गते प्रकाशित सर्वसाधारणका निमित्त जारी भएको जिन्सीका मोटरसाईकल लगायतका सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने दोश्रो पटकको गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०९ स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०९ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०८ श्रम अदालत अदालतबाट मिति २०७७-०३-०८ गते प्रकाशित गरिएको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०८ हुम्ला जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०८ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०८ हुम्ला जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०८ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०८ श्रम अदालत अदालतबाट मिति २०७७-०३-०८ गते प्रकाशित गरिएको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०२ बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०२ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०१ बाजुरा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/३० गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०७ रोल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०७ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०२ बागलुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/०२ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०२ उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासबाट मिति २०७७/०३/०२ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०१ उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७/०३/०१ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०३ विशेष अदालतबाट मुद्दा सुनुवाई सम्बन्धी मिति २०७७।०३।०३ गते प्रकाशित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०१ उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७/०३/०१ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०३/‍०१ बाजुरा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/३० गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२६ रोल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/१४ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२३ नवलपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/२० गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२३ उदयपुर जिल्ला अदालतको बोलपत्र सम्बन्धी आशयको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०२/२१ गते जारी गरिएको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२१ भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/२१ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७/०२/२१ गते जारी गरिएको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍२१ भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०२/२१ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/१८ उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७/०२/१८ गते प्रकाशित गरिएको वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ति सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०२/‍१५ उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको वैतानिक कानुन व्यवसायी नियुक्तीको म्याद थप सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०१/‍२८ पाटन उच्च अदालतको Truss shade for waiting area को सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०१/‍२८ उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासको वैतानिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७७/०१/‍२८ सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७-०१-२८ गतेको प्रेस विज्ञप्ती। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१२ /‍०७ बोलपत्र सम्बन्धी आशयको सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१२ /‍०७ मिति २०७६।१२।०७ गते (शुक्रवार) सर्वोच्च अदालतमा चढाएका मुद्दाहरुको पेशी स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१२ /‍०४ मिति २०७६।१२।०७ गते (शुक्रवार) सर्वोच्च अदालतमा चढाएका मुद्दाहरुको पेशी स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१२ /‍०४ उदयपुर जिल्ला अदालतमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१२ /‍०२ ललितपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्सी समानहरु लिने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍३० अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍३० राजस्व न्याधिकरण काठमाडौको कार्यालय सर्ने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० रौतहट जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकाल लगायत सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० यु.पि.एस आपूर्ति आशयको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० ललितपुर जिल्ला अदालतवाट जारी भएको दशीका जिन्सी सामान फिर्ता लिन आउने बारेमा सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० सप्तरी जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० सप्तरी जिल्ला अदालतमा दशीका समानहरु लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍२० दैलेख जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍१८ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा दोभाषे सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍१३ सर्वोच्च अदालतको Printer खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍१२ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा Invitation for Online Bids सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍११ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०७ प्रो वोनो सुची सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०७ उच्च अदालत जनकपुर राजविराज ‌ईजलासमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०७ प्युठान जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम सम्वन्धि सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०६ नवलपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०६ झापा जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/११ /‍०४ बारा जिल्ला अदालतमा दशीको जिन्सी सामान साईकलहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍२८ सिराहा जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकाल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍२३ खरिदको दरभाउपत्र मुल्याङ्कनको लागि प्रतिनिधि तोकिएको सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍२० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने तथा सुची अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍१७ नवलपुर जिल्ला अदालतमा बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवीको दर्खास्त सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍१४ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍१४ उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍१३ बाँके जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍१० कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०९ मातहत काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कम्प्युटर अपरेटर पदमा सेवा करारद्वारा पदपूर्तीका लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञापनमा मिति 2076।09।26 गते भएको प्रयोगात्मक परिक्षा तथा मिति २०७६।१०।६ गतेको अन्तरवार्ता समेतबाट उत्तिर्ण भएका उमेदवारहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०८ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दुईपाङग्रे सावारी साधन लिलाम विक्री सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०७ पर्सा जिल्ला अदालतमा चाँदी लिलाम विक्रीको सुचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Scanner खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको जिप खरिदको लागि विद्धुतिय बोलपत्र आव्हान को सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ उदयपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको UPS खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Printer खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको TV display खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको ल्यापटप खरिद सम्बन्धी E-bid र सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी E-bid र सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०५ सर्वोच्च अदालतको Automatic Sheet Paper Folding Machine खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०२ मातहत काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कम्प्युटर अपरेटर पदमा सेवा करारद्वारा पदपूर्तीका लागि प्रकाशित गरिएको विज्ञापनमा मिति 2076।09।26 गते लिईएको प्रयोगात्मक परिक्षामा उत्तिर्ण भएका उमेदवारहरुको नामावली। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/१० /‍०१ थुनामा वा कैदमा बसेका व्यक्तीले कारागार मार्फत पुनरावेदन दिँदा क्षतिपुर्ति बापत छुट्टै धरौट राख्न नपर्ने सम्बन्धी परिपत्र । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२८ गुल्मी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२५ उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२४ धादिङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२३ सप्तरी जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२२ न्यायपालिकाको सुचना तथा सञ्चार नीति, २०७६। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२१ मोरङ जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२० उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍२० सर्लाही जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१८ पुस्तक फिर्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१५ पर्सा जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍१३ उच्च अदालत पाटन मातहत काठमाडौ जिल्ला अदालतमा कम्पुटर अपरेटर कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०९ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०७ गोरखा जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०९ /‍०२ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन वयवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२५ उच्च अदालत दीपायलमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२४ रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सवारी साधनहरु लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२४ सर्वोच्च अदालतमा चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र र e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२० बर्दीया जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍२० फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)( पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍१० उच्च अदालत पाटनमा निर्माणाधीन एनेक्स भवनमा National Competitive Biding प्रक्रियाद्वारा Compound Wall निर्माण गराउने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०८ /‍०२ धनुषा जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२९ रौतहट जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने बारेको जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२६ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२५ Capacity building and Education Outreach in Advanced Geospatial Technologies and Land Managementसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२५ उच्च अदालत दिपायलमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ रुकुम जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ बाँके जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सुची अधावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍२१ उदयपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०६ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०३ झापा जिल्ला अदालतमा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०७ /‍०३ कैलाली जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍३० उदयपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍२८ सर्वोच्च अदालत पुर्ण बैठकको मिति २०७६|०६|२८ को निर्णयानुसार प्रकट गरिएको समवेदना सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍१७ २०७६-०६-२७ गते सोमबार अदालतहरु बन्द रहने सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍१० सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६-०६-०९ को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका राजपत्र अनंकित तथा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुको नामावली। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ विजया दशमीमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको प्रयोजनको लागि सोसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ उच्च अदालत सुर्खेतमा मेलमिलापकर्ता सुचिकृत समन्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०९ कैलाली जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०८ Swiss Government Excellence Scholarship for Foreign Scholars for the 2020-2021 Academic Year सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०६ उच्च अदालत विराटनगरको लागी मेलमिलापकर्ताको सुची पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०७ उच्च अदालत विराटनगरको लागी मेलमिलापकर्ताको सुची । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०६ झापा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक लिलाम विक्री समन्बन्धी सुचना। । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा दोभाषे आवश्यकता समन्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ मोरङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०६ /‍०२ दार्चुला जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२६ तनहूँ जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र समाजसेवीको रोष्टर सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२६ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका २ पाङ्गग्रे मोटरसाईकल तथा स्कुटी सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट दोस्रो पटक लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२४ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०७६-०४-२८ को सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनामा संशोधन सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२२ दोलखा जिल्ला अदालतमा मोटरसाइकल सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बनधी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍२२ सर्वोच्च अदालतबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरुको नामवली । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१८ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१८ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्नका लागि लेखापढी प्रमाणपत्र लिन इच्छुकले दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१७ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१५ झापा जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१५ कैलाली जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सुची अधावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ र समाजसेवीको रोष्टर सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१३ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बिधुतिय सामाग्रि लिलामको सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१२ डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्नका लागि लेखापढी प्रमाणपत्र लिन इच्छुकले दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍११ मनाङ जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍११ भोजपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१० सुचना प्रविधि सम्बन्धी पदहरुको अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍१० रुपन्देही जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०८ JDS Scholarship मा आवेदन सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०६ बाँके जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०६ बारा जिल्ला अदालतमा कृषिजन्य वस्तु लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ भोजपुर जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ प्युठान जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ बाजुरा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ उच्च अदालत पाटन हेटौडा-इजलासमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सूचि अधावधिक गर्ने सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ दैलेख जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०५ दैलेख जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ बझाङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ लमजुङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका २ मोटरसाईकल तथा स्कुटी पाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ सङ्खुवासभा अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ रौतहट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ सिन्धुली जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ रोल्पा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०२ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ सुचना प्रविधि सम्बन्धी पदहरुको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ प्युठान जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /‍०१ प्युठान जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०५ /०१ डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० दाङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० डोटी जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /३० कामाण्डौं जिल्ला अदालतमा सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२९ डोटी जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२९ रामेछाप जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२७ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२७ सुर्खेत जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२३ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२२ पाचँथर जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /२० ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा समाजसेवी, बाल मनोबिज्ञ वा बाल बिशेषज्ञको छनौट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१९ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ उच्च अदालत बिराटनगरमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ बझाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१६ उच्च अदालत दिपायलमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /१२ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मेलमिलापकर्ताको नयाँ तथा अधावधिक सुचिमा सुचिकृत गर्ने सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /०५ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अधावधिक गर्ने सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०४ /०२ सर्लाही जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रूपमा सूचिकृत हुने तथा सूचि अधावधिक गर्ने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /३१ सर्वोच्च अदालतमा पुराना मालसामान लिलाम बढाबड सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /३० आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२९ सुचना प्रविधि कर्मचारीहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२९ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२४ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /२४ मोरङ जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१९ पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१९ स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय सम्बन्धी मालसामान खरिद सम्वन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ स्याङजा जिल्ला अदालतमा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ दाङ जिल्ला दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ डडेलधुरा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१७ स्याङजा जिल्ला अदालतमा धरौट राखि मोटरसाईकल लैजाने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी छनौटको लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधरणका निमित्त जारी भएको जिन्सी सामानहरु लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१६ ललितपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधरणका निमित्त जारी भएको जिन्सी सामानहरु लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ पाल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१५ स्यांग्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१२ पर्सा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /१२ उच्च अदालत जनकपुर ,राजविराज इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /११ China MOFCOM Scholarship Category-A अन्तर्गत 2019 Master of International law and Chinese Law अध्ययन सम्बनधी २ वर्षे अध्ययन छात्रवृती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०९ कास्की जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ कास्की जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ ललितपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०८ रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०३ /०१ मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप निर्देशिका । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० उच्च अदालत मेलमिलाप निर्देशिका । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० जिल्ला अदालत मेलमिलाप निर्देशिका। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/३० मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक वकिलको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ प्रस्तुत सम्बन्धमा "Indian Technical and Economic Co-operation(ITEC)" कार्यक्रमको आवेदन सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२७ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका चारपाङ्गग्रे सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० निजामती पुरस्कार २०७६ का लागि कर्मचारी सिफारिश गरिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/२० खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१९ विशेष अदालतमा जारी भएको दशीको जिन्शी सामान फिर्ता बुझिलिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१९ रामेछाप जिल्ला अदालतमा जिन्शी खातामा बाँधिएको र हाल जे जस्तो अवस्थामा रहेका सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१६ बर्दिया जिल्ला अदालतमा दशीका मोटरसाईकल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१६ खोटाङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/१४ उच्च अदालत पोखरामा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/११ उच्च अदालत दिपायलमा लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/११ सर्वोच्च अदालतबाट जारी समवेदना र शोक विदा । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/०९ रोल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०२/०५ बाजुरा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/३१ नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/३१ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी पुन: दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२९ अछाम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२७ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका मोबाइलहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा जिन्शीका सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/२३ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका सामान तथा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१९ पर्सा जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१३ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी बोलपत्र / दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१२ सर्वोच्च अदालतको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१० उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दशीका सामान शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/१० सर्वोच्च अदालतको लागि बोलपत्र र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ दोलखा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०९ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका दुधपाउडर शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०५ उच्च अदालत दिपायलमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७६/०१/०५ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२८ आ.व. २०७६/७७ को बजेट LMBIS मा पोष्टिङ्ग गर्ने सम्बन्धी मिति २०७५|१२|२८ को सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा लेखापढी गर्न प्रमाण-पत्र पाउँ भन्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दशीका दुधपाउडर शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/२४ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बनधी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१५ सर्वोच्च अदालतमा दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१३ आ.व. २०७६/७७ को बजेट LMBIS मा पोष्टिङ्ग गर्ने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ अर्घखाँची जिल्ला अदालत कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ तनहुँ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/१२ पर्सा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/११ उच्च अदालत सुर्खेतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/११ रोल्पा जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०७ ललितपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०४ सिन्धुली जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०३ जाजरकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१२/०१ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२७ सर्वोच्च अदालतमा फर्निचर खरिद सम्वन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२७ बझाङ अदालतमा लिलाम बढाबढको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२३ सर्लाही जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२१ पर्सा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/२० भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१७ मोरङ जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१६ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी पुन: दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१५ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१५ झापा अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१३ सिराहा जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/१२ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/११/०१ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२९ सूचना प्रविधिका उपकरणहरु खरिद सम्वन्धी बोलपत्र /दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२९ लमजुङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२१ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/२१ खोटाङ जिल्ला अदालतमा दशीका सामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१७ उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१६ रुकुम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१६ सप्तरी जिल्ला अदालतमा पुरानो भवन लिलाम बढाबढ सम्बन्धी गोप्य शीलबन्दी आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१५ नुवाकोट जिल्ला अदालतमा दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१५ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा वार्ताद्वारा सवारी साधन बिक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१३ पर्वतारोही दलकासाथ सम्पर्क अधिकृतको रुपमा जान ईच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन दिनेबारेको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/११ सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/१०/१० उच्च अदालत दिपायलमा कम्प्यूटर अपरेटरको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/३० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/३० सिराहा जिल्ला अदालतमा जिन्सीका मोटरसाईकाल फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/१३ बैतडी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/१३ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/०९ उदयपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०९/०९ सप्तरी जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/२५ उच्च अदालत दिपायल मातहतको अदालतमा सुचना प्राविधिक कर्मचारीको लिखित , प्रयोगात्मक र अन्तरवार्ता परिक्षा मिति सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१८ म्याग्दी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१४ बझाङ्ग जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१३ उदयपुर जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/१२ उदयपुर जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०७ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५/०८/०७ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०७ रामेछाप जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०५ उच्च अदालत दिपायल मातहतको अदालतमा सुचना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०८/०५ मनाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/२७ बझाङ्ग जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/१८ पेशीको समय परिवर्तन बारे सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०७/१६ गोरखा जिल्ला अदालतमा दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/२३ दशैं बिदा २०७५ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सुनुवाइको लागी तोकिनु भएका माननीय न्यायाधीशज्युहरु । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/१५ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।०६।१५ को निर्णयानुसार सरुवा हुनु भएका राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०६/१५ पर्सा जिल्ला अदालतमा दशी७ा सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/३१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/२८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/२२ निजामती सेवा दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतबाट पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१९ तनहुँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशिका मोटरसाइकल वार्ताद्वारा लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१२ बारा जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/१० सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७५।५।१० को निर्णयानुसार काज सरुवा हुनुभएका राजपत्राकिंत द्धितीय र तृतीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको नामावली । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०८ प्युठान जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०७ सुनसरी जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०७ बारा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका जिन्शी सामान फिर्ता लिन आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०५/०६ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा वार्ताद्वारा सवारी साधन बिक्री गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/३० बारा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२२ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको परिक्षाफल सम्बन्धी सुचना पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२१ बारा जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/२० पाल्पा जिल्ला अदालतमा डिठ्ठा पदको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१५ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको परीक्षा भवन तथा समयतालिका सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१५ भोजपुर जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/१४ सर्वोच्च अदालतमा स्टेशनरी, मसलन्द तथा कार्यालय सम्बन्धी मालसामन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/०९ कास्की जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०४/०३ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/३१ सर्वोच्च अदालतमा कम्प्यूटर अपरेटरको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/२० काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वार्ताबाट मोटरसाइकल बिक्री गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ ललितपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१४ खोटाङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/१२ काठमान्डौ जिल्ला अदालतमा आ.ब. २०७५/२०७६ को लागि आवश्यक पर्ने सामानहरु सुचि दर्ताबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/११ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०३/११ धादिङ जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२९ फर्निचर खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२७ मेलमिलापकर्ताको सुची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२४ अर्घखाँची जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ बर्दिया जिल्ला अदालतमा दोभाषेको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२२ रोल्पा जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/२१ उच्च अदालत पाटनमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा जिन्सीका समान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ उदयपुर जिल्ला अदालतमा दोभाषेको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१८ गोरखा जिल्ला अदालतमा लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१६ बांके जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१५ हुम्ला जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ सर्वोच्च अदालतको सवारी साधन खरिद सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/१४ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०९ गोरखा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बीगो छुट दिई लगत कट्टा गरिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०९ नवलपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०८ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ बारा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ रामेछाप जिल्ला अदालतमा दण्ड, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना ।< पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ तेह्रथुम जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ मोरङ जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ धनकुटा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ झापा जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ बर्दिया जिल्ला अदालतमा कैद, जरिवाना वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०७ कास्की जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा दण्ड, वा सरकारी बिगो तिर्नु बुझाउने जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ धनकुटा जिल्ला अदालतमा दण्ड, जरिवाना ,सरकारी बिगो र बाँकी वक्यौता बुझाउन छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ उदयपुर जिल्ला अदालतमा कैद जरिवाना छुट दिइने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०६ डडेल्धुरा जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०२/०१ विशेष अदालतको पुराना जिन्सी सामानहरुको लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/२४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवाको लागि दोभाषे आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ अछाम जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/१३ नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका मोटरसाइकल फिर्ता लिन आउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/११ कैफियत प्रतिवेदन (RE) र पुनरावलोकनको निवेदन (RV) को पेसी सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०७ सर्वोच्च अदालतको Dual Backup System 60KVA UPS खरिद सम्बन्धी वोलपत्र/e-bidding आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०४ मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्ती सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७५/०१/०३ रोल्पा जिल्ला अदालतको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० प्युठान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेकको निर्माणको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/३० सूचना प्रविधी तर्फका प्राविधिक पदमा सफल र वैकल्पिक सूचीमा पर्नु भएका उम्मेदवारको तालिमको लागि सम्पर्क राख्ने सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२६ झापा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दशीका जिन्सी मालसामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२५ बारा जिल्ला अदालतको दशीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/२० कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारनका लागि जारी भएको मोटरसाइकलहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१९ धनुषा जिल्ला अदालतको पुरानो कार्यालय भवन डाँक बढाबढ द्वारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक पदहरुको परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१४ काभ्रे जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरुको डाक लिलामी सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/१२ पर्वत जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०८ म्याग्दी जिल्ला अदालतको दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ गोरखा जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दोभाषेहरुको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकल लिलामी सम्बन्धी संसोधीत सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०६ संखुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ सप्तरी जिल्ला अदालतमा दशीका सवारी साधन फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१२/०२ तनहुँ जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२९ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२५ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ उच्च अदालत पाटन हेटौडा इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२३ नवलपरासी जिल्ला अदालतको दशीका मोटरसाईकल डाँक बढाबढ द्धारा लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका मोटरसाईहरुको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२२ जाजरकोट जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० दैलेख जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/२० सर्लाही जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ पाल्पा जिल्ला अदालतको कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ जाजरकोट जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१६ नवलपुर जिल्ला अदालतमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/११ मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/१० सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०९ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०८ सर्वोच्च अदालतको सिलबन्दी बोलपत्र र दरभाउपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० सर्वोच्च अदालतको पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०३ बाजुरा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ सर्वोच्च अदालतको पर्वतारोही दलकासाथ सम्पर्क अधिकृतको रुपमा जान ईच्छुक कर्मचारीहरुले निवेदन दिनेबारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/११/०२ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा साईकल, मोटरसाईकल, फर्निचर, चिरान र गोलिया काठहरु लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२३ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा जीप, ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/२२ मोरङ जिल्ला अदालतमा गाडी तथा मोटरसाईकल डाँक लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ दार्चुला जिल्ला अदालतमा दण्ड जरीवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ मोरङ जिल्ला अदालतको सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१८ पर्सा जिल्ला अदालतको दशीका रुपमा दाखिल हुन आएका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ बागलुङ जिल्ला अदालतको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१५ उच्च अदालत जनकपुरको रंगरोगन कार्यका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१४ भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० म्याग्दी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/१० भोजपुर जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०९ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०८ रामेछाप जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ गुल्मी जिल्ला अदालतको पुरानो भवनको जस्तापाता र काठ लिलाम विक्रिको १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०७ सुनसरी जिल्ला अदालतमको जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ तनहुँ जिल्ला अदालतमा दशीको जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दशीको रुपमा रहेका सामानहरुको डाक लिलामको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/१०/०३ झापा जिल्ला अदालतको दशीका जिन्सी सामान लिलाम सम्बन्धी सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो छुट दिई लगत कट्टा गरिने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२५ गुल्मी जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२३ उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा वैतनिक कानून व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/२१ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना तथा सरकारी विगो बुझाउन ल्याउदा हुने छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१९ दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतमा सरकारी बीगो समेतका बाँकी बक्यौता बुझाउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ ईलाम जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/१३ मेलमिलापकर्तालाई दिईने मेलमिलापकर्ताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको तेस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०९ रुपन्देही जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामान फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०९/०२ बाजुरा जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२४ सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा सुनुवाई गर्न बार तोकिएको सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/२९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलामी सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतहरुमा सूचना प्रविधि सम्बन्धि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०८/०४ पदपूर्तिको लागि फारम डाउनलोड गर्नुहोस् । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/२९ कास्की जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०७/०७ झापा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक गाडी र मोटरसाईकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/३१ पाल्पा जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/२४ नवलपरासी जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०९ पाल्पा जिल्ला अदालतको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०४ दशैं बिदा २०७४ को बिदामा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन उपर सुनुवाइ सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०६/०१ झापा जिल्ला अदालतमा गाडी र मोटरसाइकल लिलाम विक्री सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/३० मनाङ जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२९ सर्वोच्च अदालतमा सवारी साधन खरिद सम्बन्धि शिलवन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मोटरसाइकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२५ सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२३ सुनसरी जिल्ला अदालतमा सवारीसाधनहरुको डाक लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/२१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१९ मकवानपुर जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानुन व्यवसायी आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१६ दोलखा जिल्ला अदालतमा तामेलदार आवश्यकता सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ सर्वोच्च अदालतको कार्य समय सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१५ बारा जिल्ला अदालतमा सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/१४ दैलेख जिल्ला अदालतमा काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ झापा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०९ उच्च अदालत पाटनमा मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०२ रामेछाप जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ प्यूठान जिल्ला अदालतमा वैतानिक कानून व्यवसायी आवश्यक सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश आवाश गृह निर्माण सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०५/०१ उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/३२ निजामति सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आयोजना हुने निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२७ सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४।०४।२५ को पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नुहुने अधिवक्ताहरूको नामावली पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२३ मोरङ जिल्ला अदालतमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/२० सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याईपाउँ भन्ने निवेदनको पेसी नीति परिवर्तन भएको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतमा दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१९ भोजपुर जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१७ उदयपुर जिल्ला अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/१५ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवा सम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/११ धनुषा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको दसी जिन्सी सामानहरु फिर्ता लिन आउनेवारेको अत्यन्त जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको संशोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०५ महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सर्वसाधारणका लागि जारी भएको जीप ट्रक र मोटरसाईकल लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०४/०३ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीज्यूको न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/२२ सर्वोच्च अदालतको लागि आ. ब. २०७४/०७५ को लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी तथा अन्य मालसामान खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०३/१४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२९ मुगु जिल्ला अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ सर्वोच्च अदालतको मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२२ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/२१ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०२।२१ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१८ बारा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुट सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/१२ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढ सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०४ सर्वोच्च अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको विज्ञापन सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०२/०२ बर्दिया जिल्ला अदालतको लिलाम सम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ बारा जिल्ला अदालतको दशिका जिन्सी सामानहरू फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२२ भोजपुर जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० पाल्पा जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/२० मुस्ताङ्ग जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको लिलाम वढावढसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१९ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ उच्च अदालत दिपायलको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१४ बर्दिया जिल्ला अदालतको मालसामान लिलामसम्वन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/१० बैतडी जिल्ला अदालतको सुरक्षा भवन निर्माणसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्रआह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७४/०१/०५ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको संसोधित सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुमध्येबाट निजामती सेवा दिवस २०७४ को उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने निजामती पुरस्कार सिफारिससम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३१ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० सर्वोच्च अदालतको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/३० महोत्तरी जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ रुपन्देही जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्रीसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२८ गुल्मी जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२७ सल्यान जिल्ला अदालतको सुरक्षा व्यारेक भवन निर्माण सम्बन्धीबोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/२२ प्यूठान जिल्ला अदालतको माननीय जिल्ला न्यायधीश ज्यूको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१८ सर्लाही जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैद(दण्ड) जरिवाना बुझाउन ल्याएमा छुट दिने बिषयको सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ पाँचथर जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१५ दोलखा जिल्ला अदालतको वैतनिक कानुन व्यावसायी नियुक्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ कैलाली जिल्ला अदालतमा माननीय जिल्ला न्यायाधीशको आवास भवन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/१३ रौतहट जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०९ उच्च अदालत तुलसीपुर ,बुटवल इजलासको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ सुनसरी जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०८ खोटाङ जिल्ला अदालतको बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन सम्वन्धमा जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०७ मनाङ जिल्ला अदालतको भवन निर्माण कार्य गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१२/०१ रोल्पा जिल्ला अदालतको फर्निचर खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/११ झापा जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु फिर्ता लिन आउने सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०९ सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०८ स्याङ्जा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ सुनसरी जिल्ला अदालतको जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ पाँचथर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०५ तनहुँ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०२ झापा जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/०१ बारा जिल्ला अदालतको वार्तावाट सवारी साधनहरु विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२६ पाल्पा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ललितपुर जिल्ला अदालतको बार्ताबाट जिन्सीका सामानहरु लिलाम विक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२५ रुकुम जिल्ला अदालतको लागि दोभाषे सेवा उपलब्ध गराउन इच्छुक व्यक्तिहरुका लागि दरखास्त आह्वानसम्वन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२४ ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतको आवास भवनको लागि बोलपत्रसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरु लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ सप्तरी जिल्ला अदालतको आवास भवनका लागि टेण्डरसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२३ हिमाल आरोहण सम्बन्धी सम्पर्क अधिकृत मनोनयनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ बारा जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा दाखिला भएका सवारी साधनहरू लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/२१ कैलाली जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१८ दोलखा जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी पदको पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१९ सर्लाही जिल्ला अदालतमा विभिन्न मुद्दामा दशिको रुपमा बरामद भई आएको मोटरसाईकलहरू लिलाम सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१७ उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१४ कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/१० काठमाडौं जिल्ला अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/१०/०५ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतका जिल्ला अदालतहरुमा रिक्त रहेको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२६ सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३/०९/२६ मा जारी प्रेश विज्ञप्ति । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ भक्तपुर जिल्ला अदालतको मालसामानहरु लिलाम हुने १५ दिने सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२४ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ उच्च अदालत पाटनको कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी पदको कम्प्युटर टाइपिङ्ग परिक्षा तथा अन्तरबार्ता परिक्षामा सफल उमेदवारहरुको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना। पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२२ सर्वोच्च अदालतबाट जारी प्रेश विज्ञप्ति पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/२० बाँके जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु लिलाम बिक्री गर्नेसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१९ दाङ जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ डोटी जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्तिसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको सिस्टम सपोर्ट पर्सन पदको परिक्षाकोसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ सर्वोच्च अदालतको दोभाषे सेवासम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१८ रौतहट जिल्ला अदालतको सवारी साधन लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको संसोधित सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१४ सप्तरी जिल्ला अदालतको दण्ड जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ स्याङ्‍जा जिल्ला अदालतको मोटरसाइकलहरु दोस्रो पटकको लिलामसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/१२ महोत्तरी जिल्ला अदालतको मोटरसाईकल लगायतको सवारी साधन फिर्ता लिन आउनेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको सवारी साधन लगायत अन्य जिन्सी सामानहरुको फिर्ता लिन आउने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/११ बारा जिल्ला अदालतको वार्ताबाट सवारी साधन बिक्री गर्नेसम्बन्धी जरुरी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ सर्वोच्च अदालतको लागि आवश्यकता भएको सूचना प्रविधि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी बोलपत्र / दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ अछाम जिल्ला अदालतको नव निर्मित भवनमा फर्निचर तथा फिक्चर्स सम्बन्धी कार्य गर्ने बारेको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/०९/०८ मोरङ्ग जिल्ला अदालतको जिन्सी मालसामानहरु लिलामसम्बन्धी दोस्रो पटकको सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/२३ भक्तपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको लागि माटो परिक्षण र नक्सा डिजायन समेत सम्बन्धमा Request for Proposals (RFP) आव्हान गर्नुपर्ने सुचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ पाल्पा जिल्ला अदालतको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१७ दैलेख जिल्ला अदालतको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ सप्तरी जिल्ला अदालतको संशोधित बोलपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस
२०७३/११/१२ रामेछाप जिल्ला अदालतमा रिक्त रहेको वैतनिक कानुन व्यवसायी पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना । पुरा हेर्नुहोस