सर्वोच्च अदालत नेपालआजको मुद्दाको स्थिति

जम्मा पेसी ३८९
फैसला १२
नि. सु
हेर्दाहेर्दै १२
आदेश ७६
स्थगित ७१
हेर्न नभ्याइने २१०
हेर्न नमिल्ने
अन्य